Brevet till Försäkringskassan

Hej trackföräldrar!

Nedan finns brevet som vi skickade som svar till Försäkringskassan då de meddelade att de tänkte fatta beslut om att avslå vår vabansökan. Kanske finns det något i det som ni kan ha användning för?

 
Tillägg till förslag till beslut från Försäkringskassan den xx/xx angående tillfällig föräldrapenning
Försäkringskassans (nedan FK) har föreslagit avslag på min, Moa Frygells (XXXXX-XXXX), ansökan om tillfällig föräldrapenning för min son Edvard (XXXXXX-XXXX) under perioderna XX-XX

 
Motiveringen är att Edvard inte bedöms som allvarligt sjuk i lagens mening. För att ”den behandling som pågår bedöms vara förebyggande insatser för att barnet inte ska komma i ett livshotande tillstånd”

Vi vill bestrida FK:s slutsatser med motiveringen att Edvards samlade diagnoser fortfarande, och fram till dess han kan andas själv igen, i högsta grad är livshotande. Utan ständig sjukvård och tillsyn dör han inom minuter.

I FK:s egen vägledning anges följande:

”Vissa barn kan komma att behöva långvarig behandling för sin sjukdom. När behandlingen i sig får avsedd effekt och det inte längre finns en påtaglig risk för barnets liv anser FK inte att barnet längre är allvarligt sjukt i lagens mening.” Denna formulering är inte applicerbar på Edvard, därför att;

 

  1. Edvard har aldrig dragit ett normalt andetag. Han lider av medfödd dubbelsidig stämbandsförlamning. Det är ett tillstånd som gör att han är oförmögen att andas själv. Han har under sitt 1,5-åriga liv varit ständigt beroende av andningshjälp, först i respirator, sedan med trakeostomi.
  2. På grund av Edvards ringa ålder har han ingen uppfattning om riskerna med sin behandling. Det finns en påtaglig risk att han själv sliter ut trakeostomin, då han är lika rörlig och motoriskt välfungerande som andra barn i hans ålder. Dessutom finns ett ständigt hot om slempropp i trakealkanylen. Slemproppen leder till omedelbart andningsstopp och livshotande. Trakeostomin behöver kontinuerligt rensugas för att Edvard inte ska drunkna i sitt eget slem.

    Vi menar alltså att även om trakeostomin har fått avsedd effekt, det vill säga att den låter Edvard andas, så är effekten av denna behandling inte att det inte längre finns en påtaglig risk för Edvards liv.

Förvaltningsrätten i Umeå har tidigare slagit fast att Edvard är allvarligt sjuk i lagens mening (mål nr: 426-17). Den bedömningen gjordes utifrån samma diagnoser som jag nu söker tillfällig föräldrapenning för, alltså dubbelsidig stämbandsförlamning, subglottiskt hemangiom och astma. Att ni nu föreslår att jag ska nekas tillfällig föräldrapenning för Edvard för att det ”inte varit några komplikationer under sommaren” är för mig svårt att förstå, då det inte skett någon förbättring i någon av hans grundsjukdomar.

Det är som att en cancersjuk inte skulle räknas som cancersjuk för att hen inte samtidigt har tarmvred.

Utöver detta vill jag hänvisa till förarbetena till lagändringen (prop. 2005/06:159 s. 18 och 32 f.) där det uttalades att även om uttrycket allvarligt sjuk avser barn som är så sjuka att de inte kan vårdas hemma så utesluter detta dock inte att tillfällig föräldrapenning kan utges även för tid när det direkta hotet mot barnets liv inte längre föreligger. Det krävs således inte att hotet ska innebära en i tiden omedelbart föreliggande fara för barnets liv. Tillfällig föräldrapenning bör även kunna utges när ett allvarligt sjukt barn genomgår behandling mot sitt sjukdomstillstånd och det utan behandling föreligger en fara för barnets liv.

I det här sammanhanget är det relevant att hänvisa till HFD Mål nr 6858-12 där föräldrarna till ett sexårigt barn med en cancerbehandling bakom sig fick rätt till TFP även för eftervårdsfasen då det direkta hotet mot barnets liv var undanröjt. Jag menar att behandlingen som Edvard genomgår är mycket krävande för honom och att hotet mot hans liv inte är undanröjt förrän hans stämbandsförlamning läkt ut eller opererats.

Jag vill också hänvisa till HFD 5542-09 där en tonårspojke med diabetes fick rätt till tillfällig föräldrapenning trots att hans behandling (insulininjektioner) fått effekt och att han i övrigt var frisk. Rätten menade då att trots att pojken inte var allvarligt sjuk när han genomgick sin behandling hade föräldrarna rätt till TFP bland annat eftersom ”Vid utebliven behandling leder sjukdomstillståndet till död inom cirka en vecka.” Edvards stämbandsförlamning innebär att han är död inom minuter om behandlingen upphör.

 

I FKs egen vägledning anges följande:

  • ”Ett barn kan också vara allvarligt sjukt under eftervårdsfasen trots att hotet mot barnets liv är undanröjt. Det har HFD slagit fast i ett avgörande (HFD 2013 ref. 76, Domsnytt 2014:48).”

Enligt vägledningen behöver man, när det gäller ett barn efter avslutad primärbehandling, ta ställning till bl.a. en rad frågor. För Edvards del vill vi lyfta fram följande:
1. Edvard lider fortfarande av sin grundsjukdom, som otvivelaktigt är förenad med ett påtagligt hot mot hans liv. Om han sliter ut trakealkanylen eller om den blockeras riskerar han att dö inom minuter på grund av andningsstopp.
2. Den vård som Edvard mottar dagligen är mycket krävande för honom. Han inhalerar läkemedel och slemlösande medel var tredje timme dygnet runt. Stomat, hans andningshål, kräver daglig skötsel och omvårdnad för att inte bli infekterat. Vi suger slem ur hans luftvägar upp till 100 gånger per dygn för att han inte ska drunkna i sitt eget sekret.
3. Även om Edvards stämbandsförlamning inte i sig medfört några komplikationer eller biverkningar så har hans lidande förvärrats av att han drabbats av såväl en godartad tumör i strupen (subglottiskt hemangiom) samt förkylningsastma. Huruvida de är direkta följder av stämbandsförlamningen och trakeostomin eller inte är ännu inte fastställt.
4. Edvard har löpande ett stort behov av uppföljning av sin behandling. Han byter sin trakealkanyl på sjukhus var sjätte vecka. Han följs upp med regelbundna besök hos andningsläkare, sjukgymnast, neonatalavdelningen, logoped, dietist, nutritionsläkare och öron, näsa, hals-läkare.

Edvards stämbandsförlamning är lika allvarlig nu som den var när han föddes. Läkare har inte kunnat iaktta någon rörlighet i stämbanden.

Umeå 15 sept 2017

 

Moa Frygell

Oh holy Holiday

Tiden går så makalöst fort och jag inser att det är urlänge sedan jag publicerade en riktig uppdatering om hur det går för Eddie och vad vi gör i vår vardag.

Sommarn kom och gick utan att den kändes som att den var på riktigt. Vi flyttade till ett nytt hus och mitt i allt detta började Eddie göra ljud. Inga riktiga ljud, mer som puffar på utandningen. Det var på min födelsedag, den 13 juni, som vi hörde det första gången. Jag kunde inte ha fått en bättre födelsedagspresent. Under sommaren har det blivit mer och mer och igår, den första september, på min mammas födelsedag, sa Eddie Mabba och Babba. Det låter som viskningar men det är riktiga ord och de är de vackraste ljud jag vet.

Vi var på undersökning på ÖNH i förrgår. Vi hade förstås höga förväntningar eftersom Eddie börjat göra ljud på utandningarna (alla inandningar går fortfarande via tracken). Men eftersom laryngoskopi är en allt annat än behaglig undersökning, och Eddie är enskilt annat än sävlig gosse klampade han igenom totalt och fick inte upp någon luft alls via stämbanden. Vi lyckades trots allt övertala vår läkare att Eddie ska få testa talventil vid nästa trackbyte, men vis av erfarenhet tror jag att det är bättre att prova hemma.

Under sommaren har vi också, den hårda vägen, fått lära oss att Eddie fortfarande är fundamentalt beroende av tracken. Under ett nackbandsbyte för två veckor sedan kastade han sig bakåt, ur min famn, och tracken satt fortfarande kvar mellan mina fingrar. Det var stört omöjligt att få tillbaka den. Inte förrän han svimmade, och musklerna i halsen slappnade av, lyckades jag få tillbaka den. Vid det laget hade han slutat försöka andas och det var inte många sekunder från att vi hade behövt återuppliva honom. Om han bara hade haft vett att begripa hur farligt det kan bli för honom, om han bara inte kämpat emot så gruvligt. Det blir svårare ju större och starkare han blir.

Men sommaren har också levererat några av de allra finaste minnena av Eddie. Det är hans röst förstås, hans försök att överrösta bröderna med sina viskningar, men också alla vidunderliga och livsfarliga äventyr vi varit ute på.

Vi har tagit oss i bil fram och tillbaka till Legoland. En resa på totalt 3000 km. Eddie har överlevt, och hållit sig frisk, genom poolbaren, havsbad och sjöbad. Han har charmerat skiten ur vänner, släktingar och udda folk som vi mött på gatan. Han har lärt sig hoppa studsmatta och åka rutschkana så att han tryckte fast tracknäsan så till den milda grad att vi fick åka in på akut trackbyte.

Dopfest för Celeste på Cedergrenska tornet i Stocksund.

Museibesök Millesgården.

Jordgubbssjälvplock och kaninbesök i Håkmark.

Sandstrand vid Bäcksjön.

Poolbad i Danmark. (Mamman är rimligt överpeppad och skräckslagen)

Besök hos farfar och Carita i Skåne.

Besök hos mormor i Värmland.

Glassfest i Njurunda.

Tagenlek på Nydala.

Vårutflykt vid Umeälven.

Lådbilstur i Edsele.

Besök hos morfar och Maud i Edsele.

Hotellfrukost med Jenny.

Glassfest i Ljusnefors.

Utflykt till Brahehus och polkagrisfest.

Första tågresan i livet gick till Örnsköldsvik.