Viktig info om sugteknik


Det finns mängder med regler som man måste följa när man sköter en patient med track. Här är de viktigaste för Eddie:

Sugmåttet måste vara exakt 67 mm. Är det för långt skadar det slemhinnorna och kan orsaka granulom inne i luftstrupen. Är det för kort får man inte upp allt slem och riskerar blockering av luftvägen.

Sugkatetern måste vara ren när den nedförs i trakealkanylen. Har katetern vidrört något ska den inte användas. Tas katetern ur trakealkanylen efter sugning ska den inte nedföras igen.

Maximal sugtid är 5 sekunder. Patienten kan inte andas under tiden sugning pågår.